TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Hiện nay, tuổi dậy thì của vị thành niên cũng như tuổi trung bình quan hệ tình dục (QHTD) lần đầu đã giảm một cách rõ rệt. Điều đáng nói ở đây là thanh thiếu niên (TTN) quan hệ tình dục nhưng lại thiếu kiến thức về chức năng sinh sản cũng như các biện pháp an toàn tình dục. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định nhu cầu truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản (SKSS) của TTN tại Quận Tân Phú, TPHCM.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt ngang, dữ kiện được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 1600 TTN 15 – 24 tuổi tại Quận Tân Phú, TP.HCM năm 2006.

Kết quả: Qua nghiên cứu cho thấy có 39,4% TTN chưa từng nghe qua thuật ngữ “SKSS”, 65,8% TTN có nhu cầu được tư vấn về Giới tính và SKSS. Hơn ½ TTN mong muốn được giáo dục giới tính trong nhà

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net