MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.
CHƯƠNG 1 : Mô tả đối tượng được bảo vệ, các thông số chính 1

1.1. Vị trí,vai trò trạm biến áp Xuân Mai trong hệ thống 1
1.2. Sơ đồ đấu dây 1
1.3. Các thông số của thiết bị chính trong trạm 4
1.1.1. Máy biến áp 4
1.1.2. Các thiết bị phân phối phía 220 kV 4
1.1.3.Các thiết bị phân phối phía 110 kV 6
1.1.4. Các thiết bị phân phối phía 22 kV . 8
CHƯƠNG 2 : Tính toán ngắn mạch phục vụ bảo vệ Rơle .10
2.1. Điện kháng các phần tử và sơ đồ thay thế 10
2.1.1. Hệ thống 10
2.1.2. Máy biến áp .11
2.2. Tính toán dòng điện ngắn mạch 11
2.2.1. Chế độ 1: Trạm vận hành 1 MBA, SN = SNmax .12
2.2.2. Chế độ 2: Trạm vận hành 2 MBA, SN = SNmax 20
2.2.3. Chế độ 3: Trạm vận hành 1 MBA, SN = SNmin .28
2.2.4. Chế độ 4: Trạm vận hành 2 MBA, SN = SNmin 36
CHƯƠNG 3 : Lựa chọn phương thức bảo vệ 47
3.1. Các loại hư hỏng và chế độ làm việc không bình thường, .47
3.2. Các loại bảo vệ cần đặt 48
3.2.1. Bảo vệ so lệch dòng điện .48
3.2.2. Bảo vệ so lệch dòng điện thứ tự không 50
3.2.3. Bảovệ quá dòng điện có thời gian .51
3.2.4. Bảovệ quá dòng cắt nhanh .51
3.2.5. Bảovệ chống quá tải 52
3.2.6. Bảovệ máy biến áp bằng rơle khí 52
3.3. Sơ đồ phương thức bảo vệ cho trạm biến áp .53
CHƯƠNG 4 : Giới thiệu tính năng và thông số các loại Rơle sử dụng .55
4.1. Rơle bảo vệ so lệch .55
4.1.1. Giới thiệu tổng quan về Rơle 7UT613 .55
4.1.2. Nguyên lý hoạt động chung của Rơle 7UT613 . 58
4.1.3. Một số thông số kỹ thuật của Rơle 7UT613 60
4.1.4. Cách chỉnh định và cài đặt thông số cho rơle 7UT613 62
4.1.5. Chức năng bảo vệ so lệch MBA của Rơle 7UT613 63
4.1.6. Các chức năng bảo vệ chống chạm đất hạn chế của Rơle 7UT613 .68
4.1.7. Chức năng bảo vệ quá dòng của Rơle 7UT613 71
4.1.8. Chức năng bảo vệ chống quá tải của Rơle 7UT613 .72
4.2. Rơle số 7SJ64 73
4.2.1.Giới thiệu tổng quan về Rơle 7SJ64 73
4.2.2. Các chức năng của Rơle 7SJ64 . 73
4.2.3. Đặc điểm cấu trúc của Rơle 7SJ64 . .75
4.2.4. Chức năng bảo vệ quá dòng có thời gian .77
CHƯƠNG 5:Tính toán các thông số của Rơle, kiểm tra sự làm việc của bảo vệ 80
5.1. Các số liệu cần thiết phục vụ trong tính toán bảo vệ 80
5.2. Những chức năng bảo vệ dùng Rơle 7UT613 .80
5.2.1. Khai báo thông số máy biến áp .80
5.2.2. Chức năng bảo vệ so lệch có hãm 82
5.2.3. Bảo vệ chống chạm đất hạn chế .84
5.3. Những chức năng bảo vệ dùng Rơle 7SJ64 . 86
5.3.1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh .86
5.3.2. Bảo vệ quá dòng 87
5.3.3. Bảo vệ quá dòng thứ tự không .88
5.4. Kiểm tra sự làm việc của bảo vệ 90
5.4.1. Bảo vệ so lệch có hãm .90
5.4.2. Bảo vệ chống chạm đất hạn chế .94
5.4.3. Bảo vệ quá dòng điện. .94
5.4.4. Bảo vệ quá dòng thứ tự không .96
Tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU


Điện năng là nguồn năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Nó được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt, dịch vụ . Chính vì thế khi thiết kế hay vận hành bất cứ một hệ thống điện nào cũng cần phải quan tâm đến khả năng phát sinh hư hỏng và tình trạng làm việc bình thường của chúng. Hệ thống điện là một mạng lưới phức tạp gồm rất nhiều phần tử cùng vận hành nên hiện tượng sự cố xảy ra rất khó có thể biết trước. Vì vậy, để đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định thì không thể thiếu các thiết bị bảo vệ, tự động hoá. Hệ thống bảo vệ rơle có nhiệm vụ ngăn ngừa sự cố hạn chế tối đa các thiệt hại do sự cố gây nên và duy trì khả năng làm việc liên tục của hệ thống. Việc hiểu biết về những hư hỏng và hiện tượng không bình thường có thể xảy ra trong hệ thống điện cùng với những phương pháp và thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện đúng và nhanh chóng cách ly phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống, cảnh báo và xử lý khắc phục chế độ không bình thường là mảng kiến thức quan trọng của kỹ sư ngành hệ thống điện.
Vì lý do đó, em đã chọn đề tài tốt nghiệp:“Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân Mai”. Đồ án gồm 5 chương:
Chương 1 : Mô tả đối tượng được bảo vệ, các thông số chính.
Chương 2 : Tính toán ngắn mạch phục vụ bảo vệ rơle.
Chương 3 : Lựa chọn phương thức bảo vệ.
Chương 4 : Giới thiệu tính năng và thông số của các rơle sử dụng.
Chương 5 : Tính toán các thông số của rơle, kiểm tra sự làm việc của bảo vệ.
Trong thời gian qua, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.VS TrầnĐình Long, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, với khả năng và trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net