PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

Giáo viên chủ nhiệm(GVCN) lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh(HS). GVCN lớp phải biết phối hợp với các GV bộ môn, chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác. Chủ nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường trong đó quan hệ nhiều ở cấp THPT là đoàn trường, chi đoàn GV, hội CMHS, để làm tốt công tác dạy- học- giáo dục HS trong lớp phụ trách.

Thế mà, trong thực tế có những quan niệm sai lầm trong nhận thức về chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp chưa tương xứng với tầm quan trọng của chức vụ này chưa đúng với các văn bản luật cũng như các văn bản quản lí giáo dục quy định và thậm chí có cả những phương pháp giáo dục lỗi thời Ở đâu đó, còn tồn tại chuyện học sinh đánh thầy cô giáo chủ nhiệm của mình; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy, thô bạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra khỏi giờ học, rút dép đánh học trò trong lớp, cho cán bộ lớp dùng roi dâu đánh bạn học hàng giờ, bắt học trò liếm ghế, bắt học sinh đi bằng đầu gối 100 vòng quanh lớp, bắt viết 100 bản tự kiểm điểm v.v . Ngược lại có những giáo viên chủ nhiệm lớp quá dễ dãi, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với chức năng đã được giao, để cho học sinh tự do hư đốn v.v .

Vì vậy, trong năm học 2006 - 2007, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh”.

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lý do chọn đề tài
01
Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 02
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Vài nét về vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường THPT
04
Đặc điểm lớp 12/5 06
Biện pháp thực hiện 07
Sơ đồ tổ chức lớp 09
Vai trò của GVCN trong việc kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội 10
Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm 14
Giáo dục đạo đức HS thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm 15
Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm 16
Kết quả 17
PHẦN III. KẾT LUẬN
Bài học kinh nghiệm
19
Kiến nghị 20
Tài liệu tham khảo 21
Mục lục 22
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net