MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2
1. Vấn đề so với những nghiên cứu trước đây về cùng một chủ đề về mặt lý luận và thực tiến 2
2. Mục đích nghiên cứu 2
II. NỘI DUNG 2
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN 4
IV. KẾT LUẬN 5
1. Khái quát về bức tranh dân tộc ở Liên Xô 6
5. Vấn đề dân tộc thời kỳ Brêgiơnhep (1964-19820 8
6. Tiểu kết 9I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bước vào đại học người thanh niên trải qua bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mình - kể từ lúc này họ đã thuộc hàng ngũ những người được chuẩn bị và cần tích cực chuẩn bị để tham dự vào đội ngũ tri thức. Những năm đầu bỡ ngỡ với sự thay đổi lớn về phong cách học tập đã làm cho sinh viên gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhất là những khó khăn trong giao tiếp, thiết lập mối quan hệ mới trong nhà trường và xã hội.
1. Vấn đề so với những nghiên cứu trước đây về cùng một chủ đề về mặt lý luận và thực tiến
Những khó khăn trong giao tiếp ban đầu có ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp xúc đến môi trường mới cuộc sống mới, ảnh hưởng đến nhân cách và kết quả học tập của mỗi sinh viên. Vì vậy việc khắc phục khó khăn này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giới trẻ mà cả xã hội quan tâm. Từ trước tới nay cũng đã có cuộc hội thảo đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết những khó khăn này. Nhưng chưa thực sự đem lại hiệu quả. Mọi người đều thấy rõ những khó khăn mà năm đầu thường gặp phải. Nhưng nguồn gốc và bản chất của khó khăn đó chưa được làm rõ để có phương pháp khắc phục hiệu quả vấn đề này. Đoa là lý do chúng tôi chọn đề tài khó khăn tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ I.
2. Mục đích nghiên cứu
Chúng tôi lựa chọn nghiên cứu vấn đề này với mong muốn không chỉ các bạn sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên năm đầu mà cả các bạn thi vào đại học có cái nhìn tổng quản về các mối quan hệ mà các bạn đã đang và sẽ gặp phải trong nhà trường và xã hội. Giúp các bạn có hành trang tốt nâhts cho cuộc sống sinh viên của mình.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net