Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Khiêm đã tạo điều
kiện, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình để tôi tiến hành nghiên cứu và hoàn thành tốt đề
tài.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô Trịnh Thị Mai – Giảng viên
môn Vật lí Khoa Khoa Học Tự Nhiên trong quá trình giảng dạy đã giúp tôi có
những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho tôi khi nghiên cứu đề tài.
Cảm ơn sự đóng góp ý kiến, giúp đỡ về tài liệu, tinh thần, luôn động viên,
khích lệ của các bạn sinh viên lớp K1 ĐHSP Lí – Hóa đã tạo môi trường tốt cho
tôi vừa học tập, vừa nghiên cứu đề tài.
Chúc thầy cô và các bạn mạnh khỏe, công tác tốt.A. Mở đầu Trang
1. Lí do chọn đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu .4
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu , 4
5. Phương pháp nghiên cứu .4
B. Nội dung
Phần 1: Lịch sử phát triển của khái niệm nhiệt độ .6
1.1. Cấp 1 6
1.2. Cấp 2, cấp 3 7
1.2.1. Nhiệt độ là đại lượng vật lí đặc trưng cho mức độ chuyển động hỗn loạn
phân tử của các
vật 7
1.2.2. Nhiệt độ là hàm của trạng thái .9
1.3. Đại học .10
1.3.1.Vật lí đại cương 10
1.3.2.Vật lí thống kê 12
Phần 2: ứng dụng của khái niệm nhiệt độ trong chương trình vật lí phổ thông .16
C. Kết luận 20

A. Mở đầu
Khái niệm nhiệt độ

1. Lí do chọn đề tài
Nhiệt độ là một khái niệm phổ biến, được sử dụng xuyên suốt các cấp học từ
phổ thông đến đại học. ở mỗi cấp học đều đưa ra khái niệm nhiệt độ với những
cách tiếp cận khác nhau, dưới những khía cạnh khác nhau. Chính vì vậy, khái niệm
nhiệt độ được hiểu một cách rất nôm na và chung chung. Và để có một cái nhìn
tổng quát về khái niệm này thì cần xem xét sự phát triển tường minh của nó qua
các cấp học, từ khái niệm chỉ mang tính chất định tính dần dần được định lượng và
tổng quát hoá. Việc nghiên cứu khái niệm nhiệt độ giúp cho chúng ta có một cái
nhìn khái quát, nắm được bản chất của nó sẽ giúp ích cho chúng ta truyền đạt kiến
thức đến học sinh một cách tường minh.
Với những lí do trên, tôi đã chọn đề tài :"Khái niệm nhiệt độ" làm đề tài nghiên
cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu khái niệm nhiệt độ.
- ứng dụng vào bài soạn "Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên".
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu sự phát triển khái niệm nhiệt độ qua các cấp học
- ứng dụng soạn bài: "Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên".
4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Khái niệm nhiệt độ
4.2. Khách thể nghiên cứu
Sách giáo trình và các tài liệu liên quan.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết là chủ yếu. Nghiên cứu sách giáo trình, sách
tham khảo, các tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu.Khái niệm nhiệt độ
- Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn, giáo viên bộ môn, giáo viên giảng
dạy vật lớp phổ thông.
- Tổng kết kinh nghiệm.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net