GIẤY THỎA THUẬN 1
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đấtTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net