MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 2
I. Mô tả hình huống 4
II. Xác định mục tiêu xử lý tình huống 8
III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả 11
1. Nguyên nhân 11
2. Hậu quả 11
IV. Phân tích lựa chọn phương án xử lý vụ việc 13
V. Kế hoạch thực hiện phương án xử lý 16
VI. Kết luận và kiến nghị 18
Tài liệu tham khảo 20


LỜI NÓI ĐẦU

Qua thời gian ba tháng học tập được bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bình Định cùng sự quan tâm, dạy bảo và hướng dẫn tận tình của quý thầy cô đã truyền đạt cho tôi những kiến thức kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước gồm những nội dung:
- Nhà nước và pháp luật;
- Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính;
- Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
Từ những kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường kết hợp với kiến thức đã học qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trong thời gian qua đã giúp tôi mạnh dạn nghiên cứu chọn đề tài “Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ” xảy ra trong hoạt động khai thác cát xây dựng, liên quan đến việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nhằm phân tích tình huống, tìm ra và lựa chọn phương án xứ lý tối ưu nhất đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng đồng thời hợp tình, hợp lý trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước là bài kiểm tra cuối khoá nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn của hoạt động quản lý Nhà nước hiện hành. Thông qua đó, các học viên có vai trò như là người cán bộ, công chức có chức năng, thẩm quyền đưa ra phương hướng xử lý thực sự phù hợp với điều kiện thể chế; phong tục tập quán Việt Nam, phong tục từng vùng, miền. Song, những yêu cầu của tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước không đơn giản chỉ là việc giải quyết đơn thuần mà trong đó phải hàm chứa đầy đủ khả năng phân tích cơ sở lý luận, các quy định; đánh giá ưu, khuyết điểm của từng vấn đề làm cơ sở cho việc đề xuất những kiến nghị theo từng nội dung.
Do bài viết được thực hiện trong một thời gian có hạn, tính phức tạp của tình huống có liên quan đến nhiều vấn đề trong xã hội và bài viết còn mang tính chủ quan của người viết nên có thể không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của quý thầy cô và những người có quan tâm đến công tác Quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường chính trị tỉnh Bình Định, quý thầy cô đã quan tâm truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích từ khoá học và giúp đỡ tôi hoàn thành tiểu luận này.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn Thầy giáo chủ nhiệm, Ban cán sự lớp và các anh chị học viên lớp chuyên viên 2-2010 đã quan tâm giúp đỡ và chia sẻ kinh nhgiệm trong quá trình học tập./.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net