1. Lý thuyết của J.M.Keynes về việc làm
1.1. Những quan điểm kinh tế chính của Keynes
1.2. Lý thuyết về việc làm của J.M.Keynes
2. Lý thuyết về việc làm của J.M. Keynes trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
2.1. Vận dụng lý thuyết của J.M. Keynes trong giải quyết khủng hoảng và chống thất nghiệp của các nước trên thế giới
2.2. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam
2.3. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến việc làm và đời sống người lao động
2.4. Các giải pháp của Chính phủ về kích cầu tạo việc làm và hỗ trợ người lao động
===================
John Maynard Keynes (1883-1946) được coi là một trong ba người khổng lồ trong lịch sử kinh tế học, một trong một trăm nhân vật được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ XX, là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ. Trong bối cảnh khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, ý nghĩa từ học thuyết kinh tế của Keynes hơn lúc nào hết lại càng được đề cập và ứng dụng nhiều nhất. Một trong những trọng tâm trong học thuyết của ông chính là lý thuyết về việc làm.
Chúng ta hãy nhìn nhận lại lý thuyết này để từ đó có thể rút ra những vận dụng cần thiết cho Việt Nam để kích cầu và tạo việc làm trong điều kiện hiện nay.
1. Lý thuyết của J.M.Keynes về việc làm
J.M. Keynes đã viết nhiều tác phẩm, đầu tiên là Tiền tệ và tài chính Ấn Độ, Hậu quả kinh tế của hoà ước (1919), Thuyết cải cách tiền tệ (1923), Hậu quả kinh tế của ngài Churchill (1925), Thuyết tiền tệ (1930). Năm 1926, ông phát biểu bài Sự kết thúc của chủ nghĩa tự do thả nổi. Năm 1933, ông phát biểu bài Con đường đi tới phồn vinh. Nhưng phải tới năm 1936, sau khi tác phẩm Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ (The general theory of employment, interest and money) được xuất bản, thì tư tưởng kinh tế của ông mới được hình thành rõ nét nhất. Tác phẩm đã diễn đạt toàn diện nhất tư tưởng kinh tế của Keynes, được giới kinh tế học phương Tây đánh giá như một cuộc cách mạng trong kinh tế học bởi sự mới mẻ trong tư tưởng kinh tế cũng như bởi sự quan tâm tới tính khả thi của các chính sách kinh tế và sự can thiệp vào tổng cầu.
Bối cảnh ra đời tác phẩm chính là cuộc đại khủng hoảng kinh tế (1929-1933). Trước đó, các nhà kinh tế cho rằng, mỗi khi có khủng hoảng kinh tế, giá cả và tiền công sẽ giảm đi; các nhà sản xuất sẽ có động lực đẩy mạnh thuê mướn lao động và mở rộng sản xuất, nhờ đó nền kinh tế sẽ phục hồi. Nhưng Keynes lại quan sát cuộc khủng hoảng và nhận thấy: tiền công không hề giảm, việc làm cũng không tăng, và sản xuất mãi không được phục hồi. Từ đó, Keynes cho rằng thị trường hoàn hảo như các nhà kinh tế học cổ điển vẫn thường quan niệm là không phù hợp nữa.
1.1. Những quan điểm kinh tế chính của Keynes:Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net