LỜI MỞ ĐẦU

Lãnh đạo luôn được xem là vấn đề quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp dù qui mô của doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ. Bởi người lãnh đạo được ví như một thuyền trưởng họ sẽ chính là người lèo lái con thuyền công ty vượt trùng dương để tiến đến những vùng đất hứa. Trong lĩnh vực kinh doanh ngày nay chúng ta thấy có nhiều nhà tỷ phú với tài sản lên đến hàng tỷ đô, hầu hết trong số họ là những nhà lãnh đạo tài ba của những công ty, tập đoàn lớn với hàng ngàn nhân viên dưới quyển mình. Tuy nhiên tâm lý con người là rất phức tạp không ai giống ai, mỗi người sẽ có những ý thức, những tính tình, phong cách riêng vậy để lãnh đạo công ty với hàng ngàn người, hàng ngàn cá tính, tâm tư, tình cảm sở thích thành một khối thống nhất phát huy sức mạnh để đưa công ty phát triển nhà lãnh đạo cần phải làm thế nào? Việt Nam đã gia nhập WTO đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các nhà lãnh đạo của nước ta nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhà lãnh đạo cần phải thể hiện rõ vai trò của mình. Vậy làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi và thành công trong nền kinh tế thời hội nhập hiện nay?
I/ Khái niệm về lãnh đạo:
Cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm chính thức nào về lãnh đạo, có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo chẳng hạn:
“ Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung” (Hemphill & Coons, 1957)
“ Lãnh đạo là dạng đặc biệt của quan hệ quyền lực được đặc trưng bởi nhận thức của các thành viên nhóm rằng: một thành viên khác của nhóm có quyền đòi hỏi những dạnh hành vi đối với các thành viên khác trong hoạt động của họ như là một thành viên nhóm” (Janda, 1960)
“ Lãnh đạo là sự anh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể” ( Tannenbaum, Weschler, &Masarik, 1961)
“Lãnh đạo là sự tương tác giữa những con người trong đó một người trình bày những thông tin để những người khác trở nên bị thuyết phục với những kết cục của anh ta và kế cục này sẽ được hoàn thiện khi đối tượng cư xử theo những điều được đề nghị hoặc được đòi hỏi”. (Jacobs, 1970)
“Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác” (Katz & Kahn, 1978)
“Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu” (Rauch & Behling, 1984)
Tuy nhiên ta có thể hiều nôm na lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến người khác nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong những điều kiện hay tình huống nhất định.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net