Bài giảng: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Tác giả: TS. HUỲNH THÁI HOÀNG - ĐHBK

Nội dung chính:

Chương 1: Phần tử và hệ thống điều khiển tự động

Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục

Chương 3: Đánh giá tính ổn định của hệ thống

Chương 4: Chất lượng của hệ thống điều khiển

Chương 5: Thiết lập hệ thống điều khiển liên tục

Chương 6: Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc

Chương 7: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc


Hình thức
: PDF, tiếng ViệtTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net