PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Mục đích nghiên cứu 2
III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: Các Phương Pháp Nghiên Cứu 4
CHƯƠNG II: Cơ sở thực tiễn của việc hành thành biểu tượng 6
Về các loại sau cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường MN Ngọc Lan
Thị trấn Ea Kar
CHƯƠNG III: Một số biện pháp hình thành biểu tượng các loại
Rau cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động chung 8
KẾT LUẬN CHUNG 12
NHỮNG Ý KIẾN ĐỀN XUẤT 13


MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, là niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào của mỗi gia đình,của xã hội và đất nước. Trong thời đại hiện nay đấ nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập; chiến lược giáo dục con người mới,đòi hỏi chúng ta là những nhà giáo dục cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng gia đình toàn diện, để đào tạo gia đình những chủ nhân tương lai cho đất nước
Bảo vệ chăm sóc, gia đình trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội của các cấp lãnh đạo,để thật sự gia đìnhlà quốc sách hàng đầu. Nhăm tạo ra những con người mới,con người phát triển toàn diện (đức,trí, thể,mỹ,lao động) để có thể tiếp nhận thông tin một cách năng động, sáng tạonhằm đưa đất nước này càng phát triển. Đây chính là vấn đề vô cùng cần thiết với ngành gia đình đặc biệt là ngành mầm non.
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy trường mẫu giáo là nơi gieo mầm thuận lợi cho việc nảy nở và phát triển trí tuệ của tuổi thơ. Là môi trường tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN.
Xuất phát từ mục tiêu giáo dục mầm non, đòi hỏi đội ngũ CBGV ngành học mầm non. Phải đảm bảo về chất lượng giáo dục, đạt trình độ chuẩn có đạo đức trog sáng, có năng lực, sáng tạo đổi mới nội dung, phương pháp giáo gục mầm non, biết cách phối hợp ***g ghép nội dung các môn học, đan xen vào nhau một cách lô gích phù hợp với chủ điểm và từng độ tuổi của trẻ. Nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể ở trẻ.
Trong những năm học gần đây, ngành học mầm non của chúng ta đã được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước xây dựng CSVC cho các điểm trường vùng có học sinh dân tộc, vùng khó khăn,các cấp lãnh đạo địa phương, các ban ngành cũng hết sức quan tâm vận động phụ huynh cho các cháu vào học các lớp mẫu giáo.
Giáo dục mầm non là một hệ thống giáo dục quốc dân, trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Vì trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, sánh vai với các nước bè bạn năm châu.
Để đáp ứng với nhu cấu mầm non hiện nay. Trường Mầm non Ngọc Lan của Tôi đã thực hiện chương trình đổi mới áp dụng từ khối lớp mẫu giáo Bé,Nhỡ, và Lớn.
Có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, tuần. Chương trình dạy học các môn học được thực hiện rõ ràng, cụ thể,phù hợp với đặc trưng địa phương nơi trẻ sinh sống. Đặc biệt là môn THMTXQ được nhà trường chú trọng. Đây là môn học quan trọng trong việc giáo dục ở tuổi mầm non môn học góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện trẻ về mọi mặt, đều quan trọng là hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ, hình thành những giá trị đạo đức, khả năng sống, và phát triển trể chất, trí tuệ, thẩm mỹ cho trẻ.
MTXQ là cơ hội để trẻ khám phá thế giới xung quanh trẻ, trẻ được xử dụng các giác quan để lĩnh hội kiến thức, từ đó hoàn thành các quá trình tâm lý và phát triển tư duy sáng tạo của trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, trẻ nắm bắt được tri thức mới do môn học THMTXQ đem lại. Tuy vậy vì lý do chủ quan trong khi thực hiện cho trẻ THMTXQ, giáo viên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì trường Tôi có nhiều học sinh dan tộc, ngôn ngữ bất đồng, học sinh chưa hiểu hết tiếng phổ thông, giáo viên khinh nghiệm còn hạn chế nên trong quá trình truyến thụ kiến thứccho trẻ còn gặp nhiều khó khăn
Vì vậy mà chúng tôi chọn đề tài khảo sát mức độ hình thành về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi ở mầm non Ngọc Lan. Thông qua hoạt động học tập, trẻ tìm hiểu nội dung bài học giúp trẻ tìm hiểu được thế giới xung quanh, cung cấp tri thức mới và hình thành được biểu tượng về mốtố loại rau cho trẻ, giáo viên lấy trẻ làm trung tâm khám phá theo yêu cầu nội dung nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên tác động đến trẻvề mọi mặt ý thích, tình cảm, hành viđể giúp trẻ phát triển toàn diện, nhất la mở rộng tầm quan sát, khám phá về thế giới môi trường xung quanh trẻ đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống.
II/ Mục đích nghiên cứu
Chúng tôi nghiên cứu đề tài khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi nhằm mục đích làm rõ thực trạng mức độ hình thành các biểu tượng về lợi ích của một số loại rau nhằm phát triển toàn diện cho trẻ .
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net