I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hiện tượng tâm lý của con người diễn ra rất đa dạng, phức tạp và nó có sức mạnh vô cùng to lớn đối với hoạt động của con người. Ai cũng thấy khi con người yêu thích một ai nào đó thì: “yêu nhau yêu cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” hoặc “ tam tứ núi” họ cũng trèo, “thất bát sông” họ cũng lội, “ngũ lục đèo” họ cũng qua để đến được với người mà mình yêu quý. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện của một Thủ trưởng có uy tín có thể làm cho con người khoẻ hẳn lên về cả sinh lực và tinh thần, do đó hiệu quả công việc của họ cao hơn hẳn. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột , chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ.Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường phải thân thiện : “ Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, GV, NV và PHHS” tốt cũng là việc cần phải thực hiên ở một tập thể nhà trường để dẫn đến mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái, dẫn đến một tập thể vững mạnh và đó cũng là tiền đề dẫn đến sự thành công trong công tác của một người Hiệu trưởng.
Nhận thấy rõ tầm quan trọng của nội dung đã nêu trên, bản thân tôi là một Hiêu trưởng của một trường MN đã được công nhận là trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ I tôi cần phải suy nghỉ và mạnh dạn viết SKKN với đề tài “Một số biện pháp của Hiêu trưởng để xây dựng một tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt tại trường MG Hoa Sen huyện Krông pắc Đắc Lắc” và đây cũng là một trong những chủ đề của phong trào thi đua năm học 2009/2010 mãi cho đến năm 2013.

II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:

Làm rõ thực tế của một số biện pháp của Hiêu trưởng để xây dựng một tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt tại trường MG Hoa Sen huyện Krông Pắc.
Là người Hiêu trưởng phải hiểu được tâm lý của những người dưới quyền, hiểu được những hiện tượng tâm lý nãy sinh trong tập thể sư phạm sẽ giúp người Hiêu trưởng biết cách đối nhân xử thế với từng GV và tập thể sư phạm, biết cách lựa chọn và sử dụng GV, biết cách tạo ra không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể mà ở đó mọi người thấy hạnh phúc khi được làm việc tai trường MG Hoa Sen , được cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ của mình, biết cách tự hoàn thiện mình để quan hệ thân thiện trong một ngôi trường có môi trường tốt.

III/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:

Trường sở là một tâp thể “ gia đình thứ hai”, một không khí vô cùng quan trọng trong đời sống hằng ngày mà không thể thiếu được đối với một CBGVNV. Thông qua hoạt động và giao tiếp với tập thể mà mổi cá nhân hình thành được những phẩm chất tâm lý của bản thân mình. Giữa tập thể và cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ tương hổ với nhau: cá nhân tác động đến tâp thể và ngược lại tâp thể tác động đến cá nhân. Sự tác động này có thể diễn ra tích cực hoặc tiêu cực tuỳ theo phẩm chất của từng cá nhân và tính chất của tập thể đó. Bởi thế quan tâm giáo dục từng con người để xây dựng một tâp thể có tâm lý tốt thì tập thể đó mới lao động tốt và dĩ nhiên một tập thể có tâm lý tốt thì mọi nhười mới đối xử thân thiện với nhau ở đó mọi người đoàn kết , thương yêu, thân ái với nhau, mỗi người không những trở nên tốt đẹp hơn mà còn lao động có hiệu quả hơn. Trong vấn đề này những phẩm chất, nhân cách và phong cách quản lý của người lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nhân cách tốt của người quản lý có thể nâng tập thể lên, chắp cánh cho mỗi người bay cao và ngược lại một nhân cách thấp kém sẽ phá huỷ tập thể và không ít ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách của mỗi thành viên trong nhà trường.Vì vậy là người Hiệu trưởng cần phải trau dồi đạo đức, gương mẫu, thân thiện, suy nghĩ tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất .


Phần chung

I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
III/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
IV/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1) Thuận lợi
2) Khó khăn:
3) Phần hai: Các giải pháp thực hiện
4) Phần 3 kết luận
I/ KẾT QUẢ:
II/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
III/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net