ĐẶT VẤN ĐỀ

I - LÝ DO VIẾT ĐỀ TÀI:
Đối với ngành giáo dục đào tạo Công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và phương pháp dạy học. Mặt khác ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho Công nghệ thông tin. Hơn nữa, Công nghệ thông tin là phương tiện để giúp chúng ta hòa nhập toàn thế giới trong mọi lĩnh vực. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên năm học 2009 - 2010 ngành Giáo dục đào tạo đã chọn là năm tiếp tục "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục". Vì vậy việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn. Trong công tác giảng dạy, Công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp dạy và học. Nhờ đó mà giúp học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn.
Ứng dụng Công nghệ thông tin vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử dụng nhiều tranh ảnh, tư liệu phục vụ bài giảng giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức. Chính vì thế trong những năm gần đây, tôi đã ứng dụng Công nghệ thông tin vào tất cả các môn học. Trong các môn học, tôi thấy môn nào cũng cần thiết song tôi chọn môn Toán lớp 5. Bởi vì môn Toán lớp 5 là môn có nhiều kiến thức, hình ảnh trừu tượng cần minh họa để giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn so với một số môn khác. Đối với bộ môn Toán, ngoài việc sử dụng phần mềm Power Point, VioLET vào việc Tìm hiểu kiến thức, luyện tập dưới dạng trò chơi, tôi còn sử dụng các phần mềm trình chiếu mã nguồn mở: OpenOffice.org Impress, Lecture MAKER tạo không khí học tập thoải mái cho học sinh mà đạt hiệu quả cao. Qua quá trình soạn giáo án và giảng dạy tôi đã đúc kết ra một số kinh nghiệm và quyết định chọn đề tài "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán lớp 5".
II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra, cần có sự hoạt động nỗ lực của tất cả các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường. Một trong số đó là giáo viên. Mục đích của đề tài này là: Tìm hiểu về ứng dụng Công nghệ thông tin vào môn Toán lớp 5B, tìm hiểu thực trạng khi đưa Công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 5B và đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 5 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
III - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Với đề tài "Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán lớp 5". Tôi tập trung nghiên cứu học sinh lớp 5B trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn là lớp tôi chủ nhiệm trong năm học này.
Phạm vi nghiên cứu lớp 5B Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn năm học 2009 - 2010.
III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Theo dõi và kiểm tra đánh giá việc tiếp thu bài của học sinh, đối chiếu với các tiết học không sử dụng công nghệ thông tin.

MỤC LỤC

Phần I: Đặt vấn đề 1
Phần II: Giải quyết vấn đề3
Phần III: Kết thúc 18
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net