Luận Văn Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng tháp

Lời hay ý đẹp cho cuộc sống Lời hay ý đẹp cho cuộc sống...

Phước thay người nào có tài kết bạn, vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của
Thượng đế. Món quà này bao gồm nhiều điều hay, nhưng trên hết là khả năng vượt
khỏi chính mình.
Thomas Hughs

Tìm kiếm tài liệu - Chú ý gõ tiếng Việt có dấu

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Chuyên ngành: MÔI TRƯỜNG Mã số tài liệu: 21483
  Thể loại: Luận Văn Lượt xem: 689
  Hỗ trợ:  Hỗ Trợ 1  Hỗ Trợ 2 Chia sẻ bởi: V.Rickety Đang Ngoại tuyến
  Đăng Nhập Đăng Ký
  chính sách bảo đảm Tài liệu này được SharingVn Đảm Bảo. Hoàn tiền 100% nếu không hiệu quả » Xem chi tiết

  Giới thiệu chung


  Chương 1 :
  MỞ ĐẦU

  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Chất thải rắn đã xuất hiện từ rất lâu, có nguồn gốc chủ yếu từ việc con người và động vật khai thác các nguồn tài nguyên trên Trái đất nhằm phục vụ cho đời sống của mình và thải ra các chất thải ở dạng rắn. Từ thời xa xưa, khi chưa có sự bùng nổ của dân số và sự hình thành của các đô thị, siêu đô thị thì chất thải rắn thật sự không ảnh hưởng lớn đến môi trường. Khi đó, diện tích đất đai còn rộng lớn, khả năng tiếp nhận và tự làm sạch của thiên nhiên cao, cho phép một khối lượng chất thải rắn lớn được thải vào mà không làm tổn hại đến môi trường. Ngày nay, lối sống tập trung được hình thành và sự ra đời của các đô thị, thành phố thì chất thải rắn trở thành mối quan tâm không chỉ của cá nhân mà là của cả cộng đồng. Khối lượng thải ngày càng lớn, thành phần ngày càng phức tạp hơn, khả năng phân huỷ chậm cũng như sự tích tụ càng cao thì chất thải rắn càng gây ra những ảnh hưởng không tốt cho môi trường sống của chúng ta.
  Vấn đề quản lý cũng như xử lý có hiệu quả chất thải rắn đang là vấn đề nhức nhối đối với các thành phố lớn và những nơi có mật độ dân cư cao. Hiện tại, ở hầu hết các tỉnh thành, công tác quản lý chất thải rắn hầu như vẫn chưa được quan tâm đúng mức gây nên những tác động không tốt đến chất lượng môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
  Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp nhằm cải thiện môi trường trong khu vực và giảm áp lực do chất thải rắn gây ra mang một ý nghĩa nhất định.


  1.2 MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục đích, nội dung nghiên cứu
  1.2.1.1 Mục đích nghiên cứu

  Trên cơ sở nghiên cứu, thu thập số liệu tại thị xã Cao Lãnh kết hợp với những tài liệu có sẵn trong những nghiên cứu trước đây tại Đồng Tháp, luận văn tập trung giải quyết những mục tiêu chính:
   Nắm bắt được hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
   Đưa ra một số biện pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp.
  1.2.1.2 Nội dung nghiên cứu
  Nghiên cứu về điều kiện phát sinh, khối lượng phát sinh chất thải rắn tại vùng nghiên cứu, nội dung của luận văn bao gồm:
   Hiện trạng tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại thị xã Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp.
   Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã.
   Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi trong việc quản lý chất thải rắn tại thị xã trong tương lai.
  1.2.2 Phương pháp nghiên cứu
  1.2.2.1 Phương pháp luận

  Một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường ( đất, nước, không khí ) chính là do quản lý chất thải rắn không hợp lý. Khối lượng chất thải rắn trong các đô thị ngày càng tăng do tác động của sự gia tăng dân số, sự phát triển của kinh tế – xã hội Lượng chất thải rắn nếu không được xử lý tốt sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả tiêu cực: làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; nhiễm khuẩn đối với môi trường xung quanh, môi trường sống.
  Hiện nay, công tác quản lý chất thải rắn bắt đầu nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Việc nghiên cứu về thành phần, tính chất của chất thải rắn tại thị xã Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ ô nhiễm từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu và quản lý một cách có hiệu quả hơn.
  1.2.2.2 Phương pháp thực hiện
  Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài gồm có:
  Khảo sát các số liệu cần thiết cho việc thực hiện đề tài tại một số cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, phòng Quản lý Môi trường tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.
  Thu thập số liệu về:
   Điều kiện tự nhiên ( vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, địa giới hành chính, địa hình, khí hậu ), đặc điểm kinh tế ( tăng trường kinh tế, cơ cấu kinh tế ), vấn đề văn hoá - xã hội, dân số, giáo dục – đào tạo của thị xã Cao Lãnh.
   Tình hình thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại địa bàn thị xã Cao Lãnh.
   Thống kê và xử lý số liệu: số liệu được xử lý và thống kê thành các bảng.
   Tổng hợp số liệu, so sánh và đánh giá: từ các số liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, đánh giá và so sánh với TCVN 6696:2000 : Chất thải rắn – bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường.
  Trên cơ sở các kết quả khảo sát, thu thập và xử lý được sẽ tiến hành đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, xử lý chất thải rắn sinh họat cho địa bàn nghiên cứu.
  1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Đề tài được tiến hành trên đối tượng là chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net

  Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. 2. #2
  Ngày tham gia
  27-02-11
  Đang ở
  TP.Hồ Chí Minh
  Bình luận
  2,126
  Chương 1 : MỞ ĐẦU

  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2 MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1Mục đích, nội dung nghiên cứu 2
  1.2.1.1 Mục đích nghiên cứu 2
  1.2.1.2 Nội dung nghiên cứu 2
  1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 2
  1.2.2.1 Phương pháp luận 2
  1.2.2.2 Phương pháp thực hiện 3
  1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3

  Chương 2 :TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU

  2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 4
  2.1.1 Vị trí địa lý 4
  2.1.1.1 Địa hình 4
  2.1.1.2 Khí hậu – thuỷ văn 4
  2 2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI 8
  2 2.1 Dân số và lao động 8
  2.2.1 Kinh tế và cơ sở hạ tầng 9
  2.2.1.1 Kinh tế 9
  2.2.1.2 Cơ sở hạ tầng 10
  2.2.1.3 Văn hoá 12
  2.2.1.4 Y tế 12
  2.2.1.5 Giáo dục 13

  Chương 3 : CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

  3.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 14
  3.1.1 Định nghĩa chất thải rắn 15
  3.1.2 Nguồn gốc và thành phần chất thải rắn 15
  3.1.2.1 Nguồn phát sinh 15
  3.1.2.1 Thành phần của chất thải rắn 17
  3.1.3 Tính chất của chất thải rắn 17
  3.1.3.1 Tính chất lý học của chất thải rắn 17
  3.1.3.2 Tính chất hóa học của chất thải rắn 20
  3.1.3.3 Tính chất sinh học của chất thải rắn 24
  3.1.4 Thu gom chất thải rắn 26
  3.1.5 Trạm trung chuyển 27
  3.1.6 Chôn lấp và tiêu huỷ 28
  3.1.7 Ủ sinh học 29
  3.1.8 Tái chế và tái sử dụng 30
  CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TẠI THỊ XÃ CAO LÃNH

  4.1 HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN 38
  4.1.1 Nguồn phát sinh 38
  4.1.2 Khối lượng và thành phần 39
  4.1.3 Hệ thống thu gom chất thải rắn 41
  4.1.4 Trung chuyển và vận chuyển 41
  4.1.5 Phương pháp xử lý 42

  4.2 DỰ BÁO VỀ TẢI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM 2020 42
  4.2.1 Cơ sở dự báo 43
  4.3 VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THỊ XÃ CAO LÃNH 48
  4.3.1 Hành chính 48
  4.3.2 Kinh tế 49
  4.3.3 Kỹ thuật 49
  4.3.4 Giáo dục 50

  CHƯƠNG 5 :ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 52
  5.1 GIẢI PHÁP HÀNH CHÍNH 52
  5.2 GIẢI PHÁP KINH TẾ 52
  5.3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 53
  5.4 GIẢI PHÁP GIÁO DỤC 67

  Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 69Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net

Từ khóa được tìm kiếm

khảo sát bải chôn lấp chất thải rắn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp

quan ly chat thai ran

luận văn đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn

luận văn đề xuất các giải pháp quản lý chát thải rắn

bai chon lap rac hop ve sinh cao lanh dong thap

bai chon lap hop ve sinh cao lanh dong thap

bai tieu luan ve rac o thanh pho cao lanh

bai chon lap rac coa lanh dong thap

báo cáo các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

phương pháp luận nghiên cứu chất thải rắn sinh hoạt

tinh hinh rac thai cao lanh

các giải pháp quản lý rác thải tại các thành phố lơn

hin trang rac thai o tpcl

thu gom rác thải thành phố cao lãnh

xử lý chất thải y tế

de xuat giai phap quan ly moi truong

bai chon lap rac hop ve sinh cao lanh donh thap

lịch sử nghiên cứu về chất thải rắn ở đồng tháp

thiet ke bai chon lap hop ve sinh cao lanh dong thap

bai chon lap rac hop ve sinh cao lanh dong thap

bãi chôn lấp

thành phấn chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đồng tháp

giap phap quan ly thu gom chat thai

Từ khóa

Tài liệu, Tai lieu, Luận văn, Báo cáo, Báo cáo thực tập, Đồ án, tài liệu miễn phí, Luận văn kinh tế, Luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, giáo trình miễn phí, Mẫu văn bản miễn phí
mua ban like, tang like, mua like, ban like, tang like facebook