Tài liệu học đánh Bi da được chuyển thành file mềm từ cuốn sách Học BI Da Băng của Maurice Daly. Giúp các bạn nắm rõ hơn về kỹ thuật và cách thức chơi BI DA .
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net