Bộ tài liệu này gồm 141 câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lenin với những đáp án in đậm hy vọng sẽ là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên !Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net