1/Lý do chọn đề tài
Bác Hồ đã từng nói “ Vì lợi ích mười năm trồng cây , vì lợi ích trăm năm phải trồng người ”. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai.Trẻ em như búp trên cành , trẻ em chính là tương lai của đất nước. Do đó ngành giáo dục có một vai trò , vị trí quan trọng trong sự nghiệp trồng người cao quý, mà mỗi người giáo viên chính là một kỹ sư tâm hồn .
Trong nhà trường , công tác chủ nhiệm đặc biệt đóng một vai trò then chốt mà giáo viên chủ nhiệm giống như một nhạc trưởng hay , một vị tướng tài ba. Họ chính là linh hồn của một tập thể lớp , với rất nhiều thành viên .Tập thể lớp có đoàn kết ,thương yêu , giúp đỡ lẫn nhau hay không, tập thể lớp có hoàn thành nhiệm vụ và có thành tích hay không là nhờ tài năng tổ chức của giáo viên chủ nhiệm . Bác Hồ cũng từng nói “Có đức mà không có tài – làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng”.Vì vậy cần coi công tác chủ nhiệm là một mũi nhọn trong việc giúp hình thành nhân các hoc sinh và hỗ trợ cho mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường .
Hiện nay không ít gia đình còn quá mải mê kiếm tiền mà quên đi việc dạy bảo con em mình những khi ở nhà , mà gần như phó mặc cho xã hội và nhà trường,dẫn đến các em có phần khó bảo , không hứng thú học tâp, không nghe lời thầy cô. Ngoài ra cung còn một số giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm , quản lý học sinh mình chủ nhiệm , và lớp học mình đứng giảng dạy
Do đó giáo viên chủ nhiệm cần biết cách tổ chức để xây dựng một tập thể lớp thành một tập thể đoàn kết , tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mang tính chất giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự quản, tự giác của học sinh dưới sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường.
Trong phạm vi bài viết này tôi xin tổng hợp các kinh nghiệm mang tính thiết thực đã tích lũy được qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm và qua nhiều giáo viên làm công tác chủ nhiệm có kinh nghiệm trong nhà trường. Rất mong được sự trao đổi, phản hồi và góp ý xây dựng của các cấp quản lý cùng với đội ngũ giáo viên, những người làm công tác giáo dục.

2 / Mục tiêu nghiên cứu:

Sau khi áp dụng đề tài mục tiêu đạt được là:giáo viên có thêm những giải pháp nhằm nâng cao chất lương trong công tác chủ nhiệm nói chung và các hoạt động giáo dục ngoại khóa của lớp chủ nhiệm nói riêng.

3/ Đối tượng nghiên cứu :

Tìm hiểu công tác chủ nhiệm khối THCS Trường THCS Thống Nhất

4/Phạm vi giới hạn đề tài

Tìm hiểu công tác chủ nhiệm khối THCSTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net