Giáo án điện tử tự nhiên xã hội lớp 1 (Trọn bộ)

Sau bài học này, học sinh biết:

_ Kể tên các bộ phận chính của cơ thể.
_ Biết một số cử động của đầu và cổ, mình, chân, tay.
_ Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để có cơ thể pTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net