I/ Mục tiêu:

Giúp học sinh:

ã Nhận biết nền tảng của nhiều số

ã Biết cách tính toán của nhiều số

ã Nhận biết được phép nhân chia

ã Cũng cố phép tính, và làm quen với kilogam, lítTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net