I. Mục đích, yêu cầu:

1. Ôn về các từ chỉ sự vật
2. Bước đầu làm quen với biện pháp tu từ: so sánh.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:
Viết sẵn trên bảng lớp các câu thơ, câu văn trong BT2.
Tranh minh hoạ cảnh biển xanh bình yên, một chiếc vòng ngọc thạch, tranh minh hoạ cánh diều giống dấu á.

Học sinh:
Vở bài tập.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net