Giáo án điện tử môn toán khối 4


Mục tiêu:

Giúp học sinh ôn tập về:
Cách đọc, viết các số đến 100 000.
Phân tích cấu tạo số.
Giảm tải : BT 5 bỏ ( b,c ) trang 5Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net