Giáo án điện tử lịch sử lớp 4


Mục đích – yêu cầu:

1.Kiến thức:
- Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nhà nước này ra đời cách đây khoảng bảy trăm năm trước công nguyên.
- Biết sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương
- Một số tục lệ của người Lạc Việt còn tồn tại tới ngày nay ở địa phương mà học sinh được biết.

2.Kĩ năng:
- Học sinh mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt.

3.Thái độ:
- Học sinh tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net