Giáo án điện tử Đạo đức khối 4


Mục tiêu – Yêu cầu:

1 – Kiến thức :
- Học nhận thức được
- Cần phải trung thực trong học tập.
- Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.

2 – Kĩ năng :
- Học sinh có hành vi trung thực trong học tập.

3 – Thái độ :
- Học sinh có thái độ trung thực trong học tập.
- Học sinh biết đồng tình , ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán nhữ hành vi thiếu trung thực trong học tập.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net