Giáo án điện tử địa lý lớp 4


Mục đích – Yêu cầu:

1.Kiến thức:
- Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ quốc.
- Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý.

2.Kĩ năng:
- Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta.

3.Thái độ:
Ham thích tìm hiểu môn Lịch sử & Địa lí.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net