Tập hợp các phương pháp giải nhanh TN Hóa Hữu cơ - Luyện thi ĐH của thầy Phạm Ngọc Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập củng cố kiến thức. Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net