Trong nhóm Halogen, tính chất vật lí biến đổi có quy luật: Trạng thái tập hợp, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, . Flo không tan trong nước vì nó phân huỷ nước rất mạnh. Các Halôgen khác tan tương đối ít trong nước và tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net