Tài liệu có 18 trang với 100 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ tài liệu này hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn đã và đang chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi Đại học, Cao đẳng sắp tới!
Chúc các bạn thi tốt!Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net