Giới thiệu

Có rất nhiều phần mềm xử lý dữ liệu cho môn học Phân tích dữ liệu của chúng ta. Các phần mềm thường được người ta sử dụng có các te ân gọi như là STATA, SPSS, EXCEL, MINITAB, và EViews . . . Các phần mềm này đều có điểm chung là giúp chúng ta xử lý dữ liệu một cách mau chóng. Tuy nhiên mỗi phần mềm lại có những đặc điểm riêng. STATA có thể tốt các dữ liệu từ các cuộc điều tra lớn, SPSS có ưu điểm xử lý dữ liệu mô tả tốt dưới dạng bảng biểu, EXCEL thì có ở khắp mọi máy tính PC thông thường mà không cần phải cài đặt gì thêm . . . Riêng khoá học phân tích dữ liệu của chúng cu ûa chúng ta sẽ chủ yếu xử dụng phần mềm Eviews với phiên bản thứ 4. Ưu điểm chính của EViews có thể là cho chúng ta kết quả nhanh chóng về hàm kinh tế lượng cho các dữ liệu chéo, dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng, ngoài ra phần mềm này lại được chạy trong môi trường Window nên rất ít khi cần nhớ các lệnh cụ thể.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net