I. Yêu cầu trọng tâm:
- Nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau g.c.g để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông.
- Biét vẽ một tam giác cho một cạnh và hai góc kề cạnh đó.
- Biết trình bày một bài toán chứng minh hình.
II. Cơ sở vật chất.
- Máy tính, thước đo, giấy vẽ, sách giáo khoa.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net