ột số lưu ý trước khi cài đặt bản update 1.2.0 Máy đã cài đặt bộ môi trường để sử dụng được các phân hệ của chương trình VEMIS Máy đã cài đặt phần mềm VEMIS phiên bản 1.1.0 Và được nâng cấp từ VEMIS phiên bản 1.1.0 lên phiên bản 1.1.4 Máy cần sử dụng phân hệ quản lý giảng dạy thì cần cài đặt bộ VEMIS 1.2.0 và lựa chọn cài đặt thêm phân hệ quản lý giảng dạy.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net