Gồm 1000 chữ kanji cho bạn học. Sau khi nắm vững hết 1000 từ này bạn có thể dễ dàng nói tiếng Nhật hơn :)Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net