Một số Đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức ( Chuyên Viên Chính )

1. Thi nâng nghạch công chức từ nghạch chuyên viên lên nghạch chuyên viên chính

Đề thi số 04
Đề thi số 15
Đề thi số 19

Nội dung bài thi
Thi viết quản lý nhà nướcTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net