Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức

1. Nghĩa vũ của cán bộ công chức khi thihanhf công vụ?
2. Trong pháp lệnh cán bộ công chức có quy định hình thức khen thưởng

.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net