Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội năm 2011

1. Môn kiến thức chung
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành
3.Mon Tin học
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net