Đô thị hoá với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò như những hạt nhân quan trọng. Các hoạt động kinh tế văn hoá chủ yếu của quốc gia đã và sẽ diễn ra chủ yếu ở các đô thị. Nghiên cứu các vấn đề quản lý kinh tế- xã hội ở đô thị nước ta là hết sức cần thiết cho trước mắt cũng như lâu dài. Hiện tại, đô thị Việt Nam tuy còn nhỏ bé so với đô thị các nước trên thế giới. Trong tương lai, đô thị Việt Nam sẽ phát triển nhanh vì đó là xu thế chung của thế giới và với hoàn cảnh thuận lợi hiện nay là sự hợp tác của các nước trong khu vực và trên thế giới
Thành phố Hải Dương là tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của đất nước, là đầu mối giao thông chính với quốc lộ, tỉnh lộ, thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy việc quản lý quy hoạch xây dựng, sử dụng đất xây dựng, bảo vệ môi trường sinh thái và từng bước nâng cao nếp sống về giữ gìn trật tự an toàn đô thị là yêu cầu cấp thiết . Trong đó công tác quy hoạch và phân bố sử dụng quỹ đất hữu hạn cho các nhu cầu khác nhau hợp lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn của thành phố.
Để phục vụ cho công việc sau này và làm đề án môn học, là sinh viên chuyên ngành kinh tế quản lý đô thị đồng thời là người của tỉnh Hải Dương, em muốn tìm hiểu về tình hình sử dụng đất và công tác quy hoạch của thành phố . Vì vậy, em lựa chọn đề tài cho đề án môn học là:
"Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất” trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Trong quá trình thực hiện việc nghiên cứu đề tài em đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các cô, các bác trong phòng quản lý đô thị của thành phố và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo, chủ nhiệm bộ môn kinh tế & quản lý đô thị- khoa “Kinh tế môi trường và quản lý đô thị” trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Em xin chân thành cảm ơn!
Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HOÁ, ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ
1.1. Một số khái niệm về đô thị
1.2. Khái niệm về đô thị hoá
1.3. Khái niệm về đất đô thị
1.4. Sự biến động của đất đô thị trong quá trình đô thị hoá
Chương II: THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Giới thiệu về Thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2. Tình hình sử dụng đất ở Thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương
2.2.1. Thực trạng sử dụng đất
2.2.2. Công tác quy hoạch đô thị
Chương III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
A.Giải pháp
3.1. Thiết lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hải Dương
3.2. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng quy chế quản lý khu đô thị mới
3.3. Tăng cường kêu gọi xúc tiến đầu tư, phát huy nội lực
B. Kết luậnTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net