Câu 10: Trình bày ý nghĩa, nội dung của công tác thanh tra, đánh giá, xếp loại hoạt động sư phạm của 1 giáo viên?
Thanh tra hoạt động sư phạm của một giáo viên PTTH nhằm giúp đỡ GV nâng cao chất lượng GD và giảng dạy, giữ vững kỉ luật, khuyến khích sự cố gắng của GV đồng thời giúp hiệu trưởng và các cấp quản lý sử dụng bồi dưỡng đãi ngộ họ một cách hợp lý.
Hoạt động sư phạm của GV về GD, giảng dạy và các công tác khác được đánh giá chính xác và khách quan dựa trên các cơ sở đánh giá xếp loại sau (5 cơ sở)
 Trình độ nghiệp vụ: trình độ nắm vững kiến thức, kĩ năng thái độ cần xây dựng cho học sinh thể hiện qua giờ dạy
 Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạ (thể hiện chủ yếu ở các tiết trên lớp mà thanh tra đến dự). Thực hiện qui chế chuyên môn: thực hiên chương trình, kế hoạch giảng dạy, thực hiện các yêu cầu soạn bài qui định, kiểm tra và chấm bài quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sử dụng đồ dùng học sẵn có và làm mới, bồi dưỡng kiến thức văn hóa nghiệp vụ theo kế hoạch của các cấp quản lý GD
 Kết quả giảng dạy và GD: kết quả học tập và rèn luyện của HS qua các lần kiểm tra chung của khối lớp, kết quả học tập trên lớp, kết quả lên lớp, tốt nghiệp của bộ môn GV dạy có thể kiểm tra trực tiếp do thanh tra tiến hành
 Việc thực hiện các công tác khác (do hiệu trưởng đánh giá): công tác chủ nhiệm lớp, tham gia GD đạo đức cho học sinh, nhất là trong lớp mình dạy, thực hiện các công tác khác khi được phân công
 Sau khi tiến hành công tác thanh tra, ban thanh tra tiến hành xếp loại đối với hoạt động sư phạm của GV, xếp loại từng nội dung, từng mặt công tác được thành bốn bậc:
o Loại tốt: Thực hiện đúng, đầy đủ các qui định, đạt kết quả cao
o Loại khá: Thực hiện đúng, đủ các qui định và đạt kết quả tương đối cao
o Loại đạt yêu cầu: cơ bản thực hiện đúng qui định và kết quả đạt được các yêu cầu cơ bản tối thiểu
o Loại chưa đạt yêu cầu: Không thực hiện được các yêu cầu tối thiểuTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net