Đề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử

1. Địa chỉ Internet là gì? Thế nào là tên miền (Domain name)?. Các đặc tính của một tên miền tốt là như thế nào?
2. Thương mại điện tử là gì? Lợi ích của TMĐT?
3. Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng?
4. TMĐT bao gồm các hoạt động giao dịch nào?
5. TMĐT xuất hiện ở Việt Nam khi nào? TMĐT đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp Việt Nam? Trong tình hình thị trường Việt Nam hiện nay khi tiến hành TMDDT cần chú ý những yếu tố nào?
6. Tại sao nói an toàn trong TMĐT chỉ mang tính tương đối? Tại sao nói TMĐT thách thức tư duy truyền thống.
7. Các thành phần của chuỗi giá trị thương mại?
8. Sự khác biệt giữa giao dịch thương mại truyền thống với giao dịch thương mại điện tử?
9. Nêu các giao dịch cơ bản trong TMĐT?
10. So sánh các phương thức thanh toán trong thương mại truyền thống với thương mại điện tử?
11. Những nguy cơ đe dọa an toàn thương mại điện tử là gì?
12. Các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử?Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net