Như vậy là hình ảnh chiếc áo trong ca dao trữ tình người Việt được tác giả dân gian sử dụng tài tình khiến cho nã mang ý nghĩa biểu trưng đặc sắc. Qua các bài ca dao trên, hình ảnh chiếc áo hiện lên khá sinh động và nhiều vẻ. Chiếc áo không đơn thuần là một đồ dùng mang ý nghĩa vật chất nữa mà nó còn mang ý nghĩa về mặt tinh thần của con người. Khi tác giả dân gian khoác lên hình ảnh chiếc áo mang ý nghĩa biểu tượng thì nó đã trở thành sản phẩm của nghệ thuật. Nhờ giá trị nghệ thuật đó, những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của con người Việt Nam được bộc lé rõ qua hình ảnh chiếc áo.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net