Đề thi GMAT test C10 - Problem Solving - FPT (có đáp án)

Trong đất nước X, nếu khách du lịch mang hàng hoá vào với tổng giá trị là 500$ hoặc ít hơn thì sẽ không phải chịu thuế, nhưng nếu mang hàng hoá vào trên 500$ thì khách du lịch sẽ phải trả 8% thuế đối với phần giá trị vượt quá 500$. Hỏi khách du lịch mà mang hàng hoá với tổng giá trị là 730$ phải trả bao nhiêu tiền thuế?

(1) $58,40
(2) $40,00
(3) $24,60
(4) $18,40
(5) $16,00

Nếu mà Jack có được số tiền gấp 2 lần số tiền thực tế anh ta có, Jack sẽ có đúng chính xác số tiền cần thiết để mua được 3 cái bánh với giá 0,96$/chiếc và 2 hộp sữa với giá 1,28$/chiếc. Hỏi thực tế là Jack có bao nhiêu tiền?

(1) $1,60
(2) $2,24
(3) $2,72
(4) $3,36
(5) $5,44
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net