Đề thi Lý Thuyết + Thực Hành - Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp

Đề thi Tốt Nghiệp CĐ Nghề khoá I 2007-2010
Bao gồm:
Mẫu chứng từ, sổ kế toán.doc
Đề thi thực hành1.doc
Đáp án.doc
Đáp án lý thuyết nghề.doc
Đề lỳ thuyết nghề.doc


Trích: Trường CĐ Nghề Đồng Nai - Biên Hoà
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net