400 câu trắc nghiệm + đúng sai (Có đáp án) môn Marketing căn bản (hơn 20 câu tự luận)

Đề 1


PHẦN I: Anh (chị) hãy chọn ra câu trả lời thích hợp nhất ứng với mỗi tình huống được nêu ra (4 điểm)


Câu 1: Marketing bao gồm những chức năng và hoạt động nào ?
Bán hàng, quảng cáo và quan hệ công chúng
Đánh giá nhu cầu và phát triển sản phẩm
Định giá và phân phối
Chỉ có (A) và (C)
Tất cả các công việc nêu trên
Câu 2: Khi doanh nghiệp gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt và nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, đồng thời năng lực sản xuất dư thừa, thì doanh nghiệp thường phải chấp nhận khi đề ra chiến lược định giá:
A. Mục tiêu tồn tại
B. Mục tiêu tăng tối đa lợi nhuận trước mắt
C. Mục tiêu đứng đầu về thị phần
D. Mục tiêu dẫn đầu về chất lượng sản phẩm
Câu 3: Đốivới hàng tiêu dùng, thứ tự ưu tiên để phân chí tổng kinh phí cổ động được sắp xếp như sau:
A. Bán hàng trực tiếp - Khuyến mãi - Quảng cáo - Quan hệ công chúng
B. Quảng cáo - Quan hệ công chúng - Bán hàng trực tiếp - Khuyến mãi
C. Quảng cáo - Khuyến mãi - Bán hàng trực tiếp - Quan hệ công chúng
D. Quảng cáo - Khuyến mãi - Quan hệ công chúng - Bán hàng trực tiếp
Câu 4: Thị trường là tập hợp những người mua sắm:
Thực tế
Tiềm ẩn
Cả (A) và (B) đều đúng
Cả (A) và (B) đều sai
Câu 5: Quan điểm bán hàng được vận dụng mạnh mẽ đối với các loại hàng:
A. Hàng hoá thông thường
B. Hàng hoá mua có lựa chọn
C. Hàng hoá đặc biệt
D. Hàng hoá thụ động
Câu 6: Sản phẩm kết hợp sự thoả mãn trước mắt ở mức cao và lợi ích lâu dài ở mức cao là sản phẩm:
A. Tạo cảm giác dễ chịu
B. Bổ ích
C. Mong muốn
D. Khiếm khuyết
Câu 7: Việc thoả mãn nhu cầu khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng vì khi khách hàng hài lòng họ sẽ :
A. Ít chú ý đến sản phẩm cạnh tranh và các quảng cáo khác
B. Ít nhạy cảm với sự thay đổi về giá
C. Đỡ tốn kém trong việc thuyết phục mua hàng như dối với khách hàng mua lần đầu.
D. Chỉ có (A) & (C) đúng
Tất cả các đáp án trên đều đúng.


Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net