Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển KT-XH với không ngừng tăng cường quốc phòng - an ninh <quân sự>


A. Lời mở đầu
Thế giới đang vận động theo một xu hướng tăng trưởng và hoàn thiện hơn.Điều này kéo theo sự chuyển đổi cơ cấu của các quốc gia,lãnh thổ lớn nhỏ trên toàn cầu.Việt Nam là một nước đang phát triển,đang nỗ lực hết mình để thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá Đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.Sự kiện gia nhập WTO vừa qua đã và đang mở ra trước mắt Việt Nam rất nhiều cơ hội cũng như thách thức.Trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO chỉ mới là bước đi đầu tiên của Việt Nam trên con đường hội nhập thế giới.Chính vậy nên ngay từ bây giờ Việt Nam cần phải có những bước đi thật vững chắc.Kết hợp phát triển Kinh tế với tăng cường Quốc phòng _An ninh là một trong những đường lối cơ bản và mang một ý nghĩa hết sức to lớn trong công cuộc nâng cao vị thế của nước
Hiện nay,khả năng duy trì hoà bình,ổn định trên thế giới và khu vực cho phép chúng ta tập trung sức vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế.Nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác, luôn luôn kết hợp phát triển kinh tế _xã hội với tăng cường quốc phòng_an ninh để chủ động đối phó với thế lực thù địch trong mọi tình huống.Kinh tế_xã hội phát triển,quốc phòng vững mạnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Chính vì sự tò mò muốn hiểu thêm về ý nghĩa của sự kết hợp này,em đã chọn đề tài ”ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng _an ninh” để thực hiện bài tiểu luận của mình.Nội dung chính gồm có 3 phần sau:
1.Nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
2.ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng
3.Một số biện pháp cơ bản để thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng_an ninh.

Do kiến thức còn hạn hẹp và sự tìm tòi chuă thật kỹ nên bài tiểu luận không tránh khỏi những sai sót,kính mong thầy cô thông cảm và sửa đổi cho em có một bài tiểu luận hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn thầy (Đại tá) Nguyễn Văn Ba và các thầy cô đã tận tình giúp em hoàn thanh bài tiểu luận này.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net