Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để tìm hiểu về vấn đề ùn tắc giao thông ở hà nội hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây ùn tắc giao thông là một vấn đề bức xúc đang được rất nhiều người quan tâm. Thành phố giờ cao điểm hàng ngày nhân dân luôn phải chịu cảnh ách tắc ở rất nhiều con đường, có những lúc phải mất vài giờ mới giải tỏa xong. Với những hiểu biết còn hạn chế của em về giao thông ở thủ đô hiện nay cũng như vốn kiến thức về môn triết học em xin mạnh dạn viết về đề này với mong muốn vận dụng vốn hiểu biết về quan điểm duy vật biện chứng để tìm hiểu về vấn đề ùn tắc giao thông hiện nay:
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để tìm hiểu về vấn đề ùn tắc giao thông ở hà nội hiện nay
Bài tiểu luận gồm những phần chính sau:
Phần I : Nguyên nhân của vấn đề ùn tắc giao thông.
Phần II : Thực trạng của vấn đề ùn tắc giao thông.
Phần III : Kết quả vấn đề ùn tắc giao thông.
Phần IV : Một số biện pháp khắc phục.
Đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận, không tránh khỏi thiếu xót, kính mong thầy cô góp ý và bổ sung để các bài sau em viết tốt hơn. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn của thầy cô đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.


MỤC LỤC TIỂU LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN – KẾT QUẢ ĐỂ TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ ÙN TẮC GIAO THÔNG Ở HÀ NỘI HIỆN NAY.
I. Nguyên nhân của vấn đề ùn tắc giao thông.
Nguyên nhân chủ quan.
Nguyên nhân khách quan.
II. Thực trạng về vấn đề ùn tắc giao thông.
III. Kết quả của vấn đề ùn tắc giao thông.
IV. Biện pháp khắc phục.
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình thực hành triết học trường đại học quản lý và kinh doanh.
Báo Hà Nội mới
Phụ nữ Việt Nam
Trang tin tức trên Internet ( home vnn . vn )
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net