Chủ đề: Gia đình bé yêu
Đề tài: Thỏ con không vâng lời mẹ

Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện
- Trẻ lập lại được một số lời thoại ngắn trong câu chuyện.
- Giáo dục trẻ biết vâng lời ba mẹ, người lớn.
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng soạn trên PP
- Một số rau quả nhựa cho trẻ chơi trò chơi
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net