Chủ đề: Cây cần gì để lớn lên
Đề tài: Cây táo của anh em nhà chuột
Nhóm lớp: Mầm
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, nội dung câu chuyện và một số lời thoại đơn giản.
- Rèn luyện khả năng chú ý và ghi nhớ của trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ: trẻ nhớ và lập lại một số lời thoại đơn giản. Biết mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô.
- Củng cố ôn luyện chữ số 3, đếm đến 3.
- yêu thích, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:
- Truyện kể bằng rối hoặc bằng tranh nhân vật rời câu chuyện: cây táo của anh em nhà thỏ.
- Thiết kế chuyện kể trên phần mềm pp
- Tranh cho trẻ tô màu hoặc xé dán câu chuyện để làm sách.
- Rổ để kéo, keo dán, giấy màu và các nguyên vật liệu trang trí.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net