Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam
Đề tài: Bó Hoa tặng cô

Nhóm lớp: Mầm
I. Mục đích yêu cầu:
- Bé hiểu được ý nghĩa ngày 20/11
- Hình thành ở trẻ tình cảm yêu thương, quý trọng và biết ơn cô giáo
- Phát triển khả năng sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật
- Hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động nghệ thuật
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP
- Giấy màu xanh và đỏ, vàng để trẻ xếp, xé dán bông hoa
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net