Đề tài : BÉ KHÁM PHÁ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục đích yêu cầu :
- Bé gọi tên, biết chức năng, công dụng và chất liệu của một số đồ dùng trong gia đình.
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh .
- Giáo dục bé biết trân trọng các vật dụng trong gia đình mình.
II. Chuẩn bị :
- Bài giảng
- Máy hát
- Tranh minh họa
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net