Đề tài: BÉ THĂM NHÀ BÀ
I/Mục đích yêu cầu:
- Bé đọc thuộc, hiểu và đọc diễn cảm bài thơ "Thăm nhà bà"
- Trẻ biết đi trong đường hẹp.Trẻ đi không cúi đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, đi trên băng thể dục đúng kỹ thuật.
- Mạnh dạn tự tin khi thực hiện.
- Giáo dục trẻ tình yêu các thnah2 viên trong gia đình
II/Chuẩn bị:
- Băng thể dục, nẹp làm đường đi, mô hình nhà.
- Bài giảng, máy hát
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net