dùng cho đảng viên kiểm điểm thực hiện nghị quyết 4 khóa XITrích từ: http://tailieu.sharingvn.net