MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1: CÔNG TÁC THỰC TẬP, THỰC TẾ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ VŨ VÂN – VŨ THƯ – THÁI BÌNH
I. MỘT VÀI NÉT VỀ CƠ SỞ CỦA TRẠM Y TẾ
2. Trang thiết bị 3
3. Người điều trị 3
II. NHIỆM VỤ CỦA TRẠM Y TẾ
III. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
1. Công tác bảo quản thuốc và cách sắp xếp thuốc tại trạm y tế 5
2. Nguồn thuốc 5
PHẦN 2: DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU CÓ TRONG TỦ THUỐC VÀ DANH MỤC THUỐC CẤP CỨU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT, THẢM HỌA ĐỐI VỚI TUYẾN XÃ
I. CÁC SẮP XẾP, BẢO QUẢN THUỐC TRONG TỦ THUỐC THEO TỪNG NHÓM RIÊNG
II. DANH MỤC THUỐC
IV. TÌNH HÌNH CƠ CẤU BỆNH TẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
IV. CÁC LOẠI SỔ SÁCH
PHẦN 3: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net